Nieuws  Persberichten

FISCALE ZITDAGEN OP 6, 7, 8 JUNI

Zoals voorgaande jaren zullen de Kameraden van de FOD Financiën jullie opnieuw kunnen helpen bij het invullen van jullie belastingaangifte (aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022).

Ter plaatse
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni.
van 9u15 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u15
Emile Jacqmainlaan, 20 – 1000 Brussel – 1e verdieping – Zalen 1.08 et 1.09
(Opgelet: laatste toegang 30 minuten vóór sluitingstijd!)

Telefonisch
Het zal op dezelfde dagen mogelijk zijn om telefonisch ondersteuning te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte. U dient eerst een e-mail te sturen naar Kameraad Olivier Van Gompen (van_gompen@hotmail.com) met vermelding van onderstaande gegevens:
• NAAM, Voornaam
• Rijksregisternummer
• Telefoonnummer
• Beschikbaarheid (dag en uur)
U ontvangt een bevestiging per e-mail en een kameraad van de FOD-Financiën zal u contacteren om uw aangifte te behandelen (opgelet, slechts 2 pogingen om u telefonisch te bereiken). Vergeet niet de nodige documenten klaar te leggen en deze bij de hand te hebben op het moment van de oproep.

Documenten die u moet klaarleggen:
• Uw identiteitskaart en uw pincode, evenals die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
• Uw origineel aangifteformulier (als u deze heeft ontvangen);
• Uw voorbereidend document;
• Uw inkomstenfiches (loon, vakantiegeld, werkloosheidsvergoedingen, mutualiteitsuitkeringen, …) en die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
• Uw attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, …);
• Nuttige bewijsstukken (bankuittreksels, facturen, btw-briefjes, enz.)


  Download

 • STAKING VAN DE OPENBNARE DIENSTEN

  STAKING VAN DE OPENBNARE DIENSTEN

  . jpg ( 0 bytes )

  Download

 • De Zorg in Actie

  De Zorg in Actie

  . pdf ( 198.91 kB )

  Download

 • Zorgen over zware beroepen

  Zorgen over zware beroepen

  . pdf ( 1.29 MB )

  Download

 • ACOD >> Privacy beleid

  ACOD >> Privacy beleid

  . pdf ( 171.64 kB )

  Download

 • Impact van het GDPR in het kader van de arbeidsrelaties

  Impact van het GDPR in het kader van de arbeidsrelaties

  . pdf ( 798.70 kB )

  Download

 • Vakbonden scheppen orde in pensioenchaos

  Vakbonden scheppen orde in pensioenchaos

  . pdf ( 1.55 MB )

  Download

 • Que les fanes de carottes

  Que les fanes de carottes

  . pdf ( 379.96 kB )

  Download

 • Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (zonder contract)

  Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (zonder contract)

  . pdf ( 190.08 kB )

  Download

 • Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (met contract)

  Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (met contract)

  . pdf ( 205.24 kB )

  Download

 • Lonen: nieuw wettelijk kader voor onderhandelaars

  Lonen: nieuw wettelijk kader voor onderhandelaars

  . pdf ( 674.21 kB )

  Download

 • Pamflet sociale zekerheid in gevaar

  Pamflet sociale zekerheid in gevaar

  . pdf ( 247.86 kB )

  Download

 • Brochure gelijk loon V/M

  Brochure gelijk loon V/M

  . pdf ( 1.11 MB )

  Download


  Contact


Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024