Para-Bru

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

bxlpar@cgspacod.be
www.parabru.be

tel. 02 226 13 80

Introductie

Sector ACOD Parastatalen Brussel (Para-Bru) groepeert de werknemers van :

  • parastatalen (instellingen die van het federale niveau afhangen) ;
  • pararegionale instellingen (die van een gewestregering afhangen) ;
  • paracommunautaire instellingen (die van een gemeenschapsregering afhangen) ;
  • openbare instellingen, agentschappen, instituten, ... die opgericht zijn door de federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheid ;

en op het grondgebied van het BHG gevestigd zijn.

De sector Para-Bru bestaat uit een zestigtal instellingen die afhangen van verschillende beleidsniveaus en die op het Brussels grondgebied zijn gevestigd.


Contact

Voorzitter

Sebastian Vanhooren

Vicevoorzitter

Olivier Cornelis

Regio secretaris

Pascale Vallois

02 226 13 83
pascale.vallois@cgspacod.be

Algemeen Secretaris

Patrick GIEBENS

02 226 13 85
patrick.giebens@cgspacod.be

Vaste gemachtigd

Didier Van Der Borght

02 226 13 84
didier.vanderborght@cgspacod.be

Vaste afgevaardigde

Patrick GIEBENS

02 226 13 85
patrick.giebens@cgspacod.be

Vast Afgevaardigde

Henk Termote

02 226 13 86
henk.termote@cgspacod.be

Vaste afgevaardigd

Myriam Ghayati

02 226 13 87
myriam.ghayati@cgspacod.be


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

ACOD Brussel © 2024