ALR-LRB

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

lrb.brussel@acod.be
www.acodlrbbru.be

tel. 02 226 13 30

Introductie

De sector LRB verdedigt de belangen van alle werklieden van de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, lokale politiezones, federale politie, ziekenhuizen van het openbare netwerk, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de Berg van Barmhartigheid, de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (Vivaqua), de Brusselse Gemeenschapscommissies, de Brusselse Keukens, de Buurthuizen, de paracommunale vzw’s, de intercommunales,...

Dit ongeacht de juridische aard van uw tewerkstelling (statutair of contractueel), de personeelscategorie waartoe u behoort (arbeider, bediende, technicus, politieagent, verzorgend personeel, enz.) of het belang van uw prestaties (voltijds of halftijds).

De sector zetelt van rechtswege in de onderhandelings en overlegcomités’ waar de beslissingen genomen worden omtrent de basisreglementeringen betreffende de werknemers van de betrokken administraties en omtrent de preventie en bescherming op het werk.

Het lid :

 • betaalt een ledenbijdrage ;
 • ontvangt elk jaar een vakbondspremie die met terugwerkende kracht de lidmaatschapsperiode dekt ;
 • heeft, in geval van staking, recht op een vergoeding die gedeeltelijk het verlies van wedde compenseert; beschikt, in geval van ernstige beroepsgeschillen, over juridische bijstand.


Contact

Federaal secretaresse

Muriel Di Martinelli

02 226 13 31
muriel.dimartinelli@cgspacod.be

Gewestelijk Secretaresse

Carine Rosteleur

02 226 13 32
carine.rosteleur@cgspacod.be

Voorzitter

Mathieu Verhaegen

02 543 63 71
mathieu.verhaegen@cpasbxl.brussels

Adjunct-gewestelijk secretaris

Maxime Nys

02 226 13 33
maxime.nys@cgspacod.be

Vast afgevaardigde politie

Patrick BAUS

02 226 13 35
patrick.baus@cgspacod.be
pol.alr.lrb@acod.be

Vast afgevaardigde politie

Fabienne PHLIPS

02 226 13 34
fabienne.phlips@cgspacod.be
pol.alr.lrb@acod.be


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024