Post

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

www.cgspposte.be

tel. 02 226 13 90

Introductie

Bij de sector Post kunnen alle werknemers van de post aansluiten, ongeacht hun functie in het bedrijf. De ACOD is de belangrijkste representatieve van het personeel in het apritair comité van bpost waar ze vier van de negen syndicale mandaten in handen heeft.

De post is een van de openbare dienst met wymboolwaarde. In de voorbije jaren moest de postsector zich handhaven in een vijandige omgeving : sinds januari 2011 is de markt immers volledig geliberaliseerd en aan harde concurrentie onderworpen. Het inkrimpend volume, de toename van elektronische post, nieuwe bestuurs- en organisatietechnieken die worden aangewend, zijn onder meer de oorzaak van moeiljikheden en spanningen waarmee zowel het personeel als het bedrijf af te rekenen krijgen.

ACOD-Post erkent dan ook dat het bedrijf gemoderniseerd moet worden waarbij reorganisatie helaas vaak onvermijdelijk is. Maar de sectir blijft toezien op de veranderingen die woorden doorgevoerd en is niet bereid alles zomaar te aanvaarden. Wel integendeel, zowel aan het management ban bpost als aan de beleidsmakers stelt de sector daarom alternatieven voor die beter zijn voor het bedrijf en zijn werknemers.


Contact

Intergewestelijke Secretaris

Geoffrey HOYOIS

02 226 13 92
geoffrey.hoyois@cgspacod.be

Adjunkt Intergewestelijke secretaris

Eduard THYS

02 226 13 93
eduard.thys@cgspacod.be

Sectorafgevaardigde

Jean-Philippe CAVYN

02 226 13 94
jean-philippe.cavyn@cgspacod.be

Sectorafgevaardigde

Michel PIOGGIA

02 226 13 91
michel.pioggia@cgspacod.be


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

  • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

    Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

    > Lees verder
  • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

    > Lees verder

ACOD Brussel © 2024