Gazelco

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

gazelco.bru@cgspacod.be
www.gazelco.be

tel. 02 226 13 70

Introductie

GAZELCO verenigt de werknemers uit de gas- en de elektriciteitssector. Enne halve eeuw al verdedgit GAZELCO de belangen va nde werknemers in de bedrijven en instellingen die zorgen voor productie, coördinatie, transport en distributie van gas en elektriciteit.

Deze ondernemingen en bedrijven worden nu geleid door privéwerkgevers en de werknemers zijn dus onderworpen aan de wetgeving voor de privésector. Toch maakt GAZELCO deel uit de ACOD omdat energie een basisbehoefte is en de overheid bevoegd is voor de omkadering.

GAZELCO is en representatieve gesprekpartner in de ondernemingsraad (OR) en in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Door zijn ledental in de gas- en elektriciteitsondernemingen is GAZELCO een gesprekpartner waarmee rekening wordt gehouden bij de onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve akkoorden.

Sector GAZELCO biedt

  • uitgebreide documentatie op verschillende terreinen (loonschalen, pensioenstelsels, ...) ;
  • collectieve verdediging van alle werknemers (naleving van wetten en besluiten die hen aangaan) ;
  • individuele verdediging tegenover de leiding en de verantwoordeljiken op de werkvloer, bij de toezichthoudende overheid, bij officiële instellingen (kinderbijslagfonds, ...), voor hoven en rechtbanken.

 

Vice-voorzitter

Sebastien Huwart

sebastien.huwart@sibelga.be

Voorzitster

Lydia Mubikangiey

lydia.mubikangiey@engie.com

Sectorsecretaris

Olivier Renard

02 226 13 71
04 73 93 61 37
olivier.renard@cgspacod.be


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

ACOD Brussel © 2024