AMiO

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

amio-bru.be

tel. 02 226 13 40

Introductie

De sector AMiO verenigt werknemers uit het noorden, het centrum en het zuiden van het land die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in federale openbare diensten of in overheidsdiensten van het gewest of de gemeenschappen werken.

Omdat et in Brussel veel departementen gevestigd zijn, telt de sector 23 ondersectoren met elk een eigen comité, dat bestaat uit afgevaardigden van de verschillende departementen. Dit comité is het eerste aanspreekpunt van de leden, daar worden hun problemen bekeken en oplossingen uitgedokterd.

In het Interministerieel Comité, waarin alle ondersectoren vertegenwoordigd zijn, komen de problemen uit de ondersectoren aan bod en wordt de syndicale politiek bepaald die tegenover de verschillende beleidsniveaus moet worden gevoerd. Dankzij de grote verscheidenheid bruist het in sector AMiO van de Brusselse Intergewestelijke van de ideeën en wordt er actief en doeltreffend gewerket voor de leden.

De 23 ondersectoren van AMiO :

 • Binnenlandse zaken
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Budget en Beheerscontrole
 • Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Duurzame ontwikkeling
 • Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Federale Wetenschappelijke Instellingen
 • Fianciën
 • Franse gemeenschap
 • Justitie
 • Kanselarij van de Eerste Minister
 • Landsverdediging en Nationaal Geografisch Instituut
 • Maatschappelijke Integratie, Armoede bestrijding en Sociale Economie
 • Militairen
 • Mobiliteit en Vervoer
 • Nationale Loterij
 • Het administratief en arbeiderspersoneel van de Franse Gemeenschap (PAPO)
 • Personeel en Organisatie
 • Rekenhof
 • Sociale Zekerheid
 • Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Wetenschapsbeleid


Contact

Federaal secretaresse

Valérie Demeulemeester

02 226 13 42
valerie.demeulemeester@cgspacod.be

Federaal secretaris

Kurt Sissau

02 226 13 41
kurt.sissau@acod.be

Gewestelijk Secretaris (FR)

Laurent Lardinois

02 226 13 43
laurent.lardinois@cgsp.be

Gewestelijk Secretaris (NL)

Luc Martony

02 226 13 44
luc.martony@acod.be

Gewestelijk adjunct

Maria-Dolores Valles

02 226 13 45
maria-dolores.valles@cgspacod.be


Download


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024