Werkzoekende

Neem contact met ons

Werloosheidsdienst op maandag van 8-12u
Congresstraat 17-19
1000 Brussel

brussel@acod.be
Werkloosheidsdienst
tel. 02 226 13 11

Introductie

Via de werkloosheidsverzekering krijgen personen die wel arbeidsgeschikt zijn, maar onvrijwillig geen werk en geen loon hebben, een vervangingsinkomen. Het gaat dus om mensen die helemaal geen werk hebben (volledige werkloosheid) en om mensen van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is (tijdelijke werkloosheid).

Als u werkloos bent, hebt u waarschijnlijk recht op een uitkering. Om die te bekomen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en ook zelf stappen ondernemen.

Welke stappen om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen ?

 • Naar een uitbetalingsinstelling gaan (een vakbond of de HVW). Het is aangeraden dit te doen zodra u werkloos wordt. Het is immers vanaf de datum van aanvraag dat de werkloze wordt vergoed. De uitbetalingsinstelling behandelt het dossier en stuurt dit door naar de RVA.
 • Op de dag van de aanvraag, of uiterlijk binnen 8 dagen, naar de gewestelijke tewerkstellingsdienst gaan om er zich in te schrijven als werkzoekende. In Brussel is dit Actiris.

Werkloosheid: rechten en plichten

Welke verplichtingen hebt u als werkloze ?

Het recht op werkloosheidsvergoedingen is niet onbeperkt. Om deze uitkering te blijven ontvangen, moet u bepaalde voorwaarden vervullen:

 • ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke tewerkstellingsdienst, (ACTIRIS, ADG, VDAB of FOREM);
 • in het bezit zijn van een controlekaart (te verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling);
 • werkloos zijn door omstandigheden onafhankelijk van uw wil;
 • zonder arbeid en zonder loon zijn;
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • arbeidsgeschikt zijn;
 • in België verblijven.

Welke rechten hebt u als werkloze ?
 • U hebt recht op uitkeringen na een onderbreking van volledige werkloosheid, als u zich opnieuw inschrijft als werkzoekende uiterlijk drie jaar na uw laatste vergoede dag.
 • U hebt recht op uitkeringen na een tewerkstelling. U moet dan een aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen.
 • U hebt recht op uitkeringen na studies. U moet bepaalde studies voleindigd hebben (secundair onderwijs, hoger onderwijs, leerovereenkomst, enz.) en tussen 18 en 30 jaar oud zijn. U mag geen studies met volledig leerplan volgen en u moet een beroepsinschakelingstijd doorlopen hebben.


Download


 

Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024