Jongeren

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

Introductie

De ACOD-Brussel-Jongerencommissie werd opgericht in november 2012.

Ze bestaat uit afgevaardigden jonger dan 35 jaar die door hun sector worden aangewezen. Elke sector vaardigt er maximaal vier af.

De ACOD-Brussel Jongeren willen de uitdaging van de nieuwe media aangaan. Onze manier van communiceren is de laatste 15 jaar ingrijpend veranderd. Het begon met de gsm en internet, maar ondertussen kennen we ook sms, mms, e-mail, gprs, Netlog, YouTube, Facebook, Twitter, digitale televisie en noem maar op. Al die nieuwe communicatievormen zijn kansen om onze leden te bereiken.

De ACOD-Brussel Jongeren willen verder kijken dan de horizon. Voor de nieuwe generatie zijn de moderne communicatiemiddelen de normaalste zaak van de wereld en een alledaags werkinstrument. Van de 12-jarigen bezit al 92 procent een gsm en 87 procent van hen heeft toegang tot het internet. Zij hanteren deze communicatievormen feilloos en zullen moeite hebben om soms ons 'oude' syndicaal taalgebruik en manier van werken te begrijpen.

Daarom zullen we er ons voor inzetten om mee te helpen deze kansen voor 100 procent te benutten. Het is de bedoeling jongeren te binden aan onze organisatie, ze een plek te geven en hen kansen te bieden om daarin door te groeien. Iedereen van ons is ooit jong geweest en kan zich nog inbeelden hoe het was toen hij of zij voor de eerste keer in contact kwam met 'den bond'. Als jongerencommissie hopen we ons steentje bij te dragen om nieuwe jonge leden hartelijk te verwelkomen en te betrekken in de vakbondswerking.

De ACOD-Brussel Jongerencommissie is pas begonnen, maar bouwt gestaag voort aan haar intersectorale en intergewestelijke werking. Ze komt minstens zes keer per jaar samen om zich te buigen over jongerenthema’s, maar ook om te kijken naar de meer algemeen maatschappelijke problematiek vanuit jongerenoogpunt. We gaven reeds enkele sectoren raad in verband met het gebruik van internet en we werken actief mee aan een project om jongeren aan te trekken. Alle begin is moeilijk, maar we zetten vastberaden en met goede moed door.


Contact

Laurent Dery

laurent.dery@cgsp.be | tel 02 226 13 12 | gsm 0495 50 25 94
 

Voorzitster (FR)

Eylem Aydemir

04 89 88 52 54
aydemireylen90@gmail.com

Ondervoorzitter (NL)

Joachim Vermaeren

04 95 34 46 48
vermaerenjoachim@hotmail.com


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

  • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

    Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

    > Lees verder
  • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

    > Lees verder

ACOD Brussel © 2024