Fiscale zitdagen

Live op 06/03/24

Het evenement plaatsvindt op 04/06/24


FISCALE ZITDAGEN OP 4, 5, 6 JUNI 2024

Zoals voorgaande jaren zullen de Kameraden van de FOD Financiën jullie opnieuw kunnen helpen bij het invullen van jullie belastingaangifte (aanslagjaar 2024 – inkomsten 2024).

Ter plaatse
Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juni
van 9u tot 12u en van 13u00 tot 16u30

Emile Jacqmainlaan, 20 – 1000 Brussel – 1e verdieping – Zalen 1.08 et 1.09
(Opgelet: laatste toegang 30 minuten vóór sluitingstijd!)

Telefonisch

Op 30 en 31 mei, het zal mogelijk zijn om telefonisch ondersteuning te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte. U dient eerst een e-mail te sturen naar Kameraad Olivier Van Gompen (van_gompen@hotmail.com) met vermelding van onderstaande gegevens:

 • naam, voornaam
 • telefoonnummer
 • beschikbaarheid (dag en uur)

U ontvangt een bevestiging per e-mail en een kameraad van de FOD-Financiën zal u contacteren om uw aangifte te behandelen (opgelet, slechts 2 pogingen om u telefonisch te bereiken). Vergeet niet de nodige documenten klaar te leggen en deze bij de hand te hebben op
het moment van de oproep.

Documenten die u moet klaarleggen:

 • Uw identiteitskaart en uw pincode, evenals die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • Uw origineel aangifteformulier (als u deze heeft ontvangen);
 • Uw voorbereidend document;
 • Uw inkomstenfiches (loon, vakantiegeld, werkloosheidsvergoedingen, mutualiteitsuitkeringen, …) en die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
 • Uw attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, …);
 • Nuttige bewijsstukken (bankuittreksels, facturen, btw-briefjes, enz.)

Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024