Fiscale zitdagen

Live op 02/05/23

Het evenement plaatsvindt op 06/06/23


FISCALE ZITDAGEN OP 6, 7, 8 JUNI

Zoals voorgaande jaren zullen de Kameraden van de FOD Financiën jullie opnieuw kunnen helpen bij het invullen van jullie belastingaangifte (aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022).

Ter plaatse
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni
van 9u15 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u15

Emile Jacqmainlaan, 20 – 1000 Brussel – 1e verdieping – Zalen 1.08 et 1.09
(Opgelet: laatste toegang 30 minuten vóór sluitingstijd!)

Telefonisch

Het zal op dezelfde dagen mogelijk zijn om telefonisch ondersteuning te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte. U dient eerst een e-mail te sturen naar Kameraad Olivier Van Gompen (van_gompen@hotmail.com) met vermelding van onderstaande gegevens:

  • naam, voornaam
  • telefoonnummer
  • beschikbaarheid (dag en uur)

U ontvangt een bevestiging per e-mail en een kameraad van de FOD-Financiën zal u contacteren om uw aangifte te behandelen (opgelet, slechts 2 pogingen om u telefonisch te bereiken). Vergeet niet de nodige documenten klaar te leggen en deze bij de hand te hebben op
het moment van de oproep.

Documenten die u moet klaarleggen:

  • Uw identiteitskaart en uw pincode, evenals die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
  • Uw origineel aangifteformulier (als u deze heeft ontvangen);
  • Uw voorbereidend document;
  • Uw inkomstenfiches (loon, vakantiegeld, werkloosheidsvergoedingen, mutualiteitsuitkeringen, …) en die van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;
  • Uw attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, …);
  • Nuttige bewijsstukken (bankuittreksels, facturen, btw-briefjes, enz.)

Focus

Agenda

ACOD Brussel © 2023